Poskytujeme kompletné upratovacie služby, pravidelné aj jednorazové upratovanie presne podľa Vašich požiadaviek. Nami ponúkané služby sa snažíme neustále zdokonaľovať a využívať moderné upratovacie techniky k celkovému skvalitneniu poskytovaných služieb. Zabezpečujeme všetky interiérové ako aj exteriérové práce. Garantujeme profesionálny a odborný prístup, komplexné služby a individuálny servis.

 

Pravidelné upratovanie

- administratívne priestory
- obchodné priestory
- výrobné priestory
- skladové priestory
- domácnosti

Komunálne služby

- starostlivosť o zeleň
- kosenie trávnikov
- letná údržba komunikácií
- zimná údržba komunikácií

Hygienický materiál

- dodávka hygienického materiálu
- dopĺňanie hygienického materiálu

Jednorazové čistenie

- po stavebných a rekonštrukčných prácach
- tepovanie kobercov a čalúnenia
- čistenie okien, rámov, sklenených priečok a výkladov
- čistenie stropných svietidiel
- hĺbkové čistenie podláh

Upratovanie domácností

- upratovanie domov
- upratovanie bytov
- upratovanie bytových domov

DDD

- deratizácia objektov
- dezinsekcia objektov
- dezinfekcia objektov